https://data.groningen.nl/dataset/thermometer-binnenstad-groningen

Thermometer Binnenstad Groningen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

In opdracht van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL de monitor ‘Thermometer Binnenstad Groningen’ uitgevoerd. Binnen de monitor worden twee gebruikerscategorieën onderscheiden. Gebruikerscategorie I bestaat uit bezoekers overdag, winkeliers en bewoners, terwijl gebruikerscategorie II avondbezoekers en horeca-ondernemers omvat. Onder deze gebruikers van de binnenstad zijn enquetes afgenomen, waarin de respondenten onder andere wordt gevraagd naar hun Sfeer- en Veiligheidswaardering en een rapportcijfer voor de algemene beleving van de binnenstad.

Daarnaast worden vragen gesteld die uiteenlopende informatie geven over de volgende zeven indicatoren: Gedrag in openbare ruimte; Schoon zijn openbare ruimte; Straataanzicht; Beheer; Verkeer; Markt; en Doorgang.

Downloadbare bestanden (6)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Economie
Updatefrequentie van de data
Jaarlijks

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/