Sitelogo

Open dataportaal van de gemeente Groningen

Op deze website vindt u een overzicht van open data(sets) die de gemeente Groningen voor haar werkzaamheden verzamelt en gebruikt. Datasets zijn voornamelijk 'ruwe data' die als bron kunnen dienen voor rapportages en onderzoeken. 

In de toekomst gaan wij meer datasets publiceren via dit portaal. Mist u bepaalde data of heeft u vragen, ideeën of verbeterpunten? Neem dan contact met ons op via opendata@groningen.nl.

Meer vormen van open data van de gemeente Groningen, zoals informatie op kaart of statistische informatie, kunt u vinden op https://gemeente.groningen.nl/open-data.