Over het Open dataportaal

Datasets

Op deze website vindt u een overzicht van open data(sets) die de gemeente Groningen voor haar werkzaamheden verzamelt en gebruikt. Datasets zijn voornamelijk ‘ruwe data’ die als bron kunnen dienen voor rapportages en onderzoeken. Denk hierbij aan een bestand dat beschrijft op welke GPS-punten monumenten liggen of hoeveel politie-aangiften er per buurt in een bepaalde periode zijn gedaan.

Waardevolle informatie

De gemeente Groningen vindt het belangrijk om zoveel mogelijk van haar data toegankelijk te maken voor haar inwoners. De data is immers bekostigd uit publieke middelen en kan waardevol en interessant zijn voor bedrijven, organisaties, journalisten, onderzoekers en inwoners.

Open data en interne data

Toch zijn niet alle datasets voor iedereen zichtbaar. Dit komt omdat de gemeente ook over persoonlijke, vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige gegevens beschikt. Ook informatie die schade kan veroorzaken of de veiligheid in gevaar kan brengen is niet openbaar. Een deel van de datasets is daarom alleen voor medewerkers van de gemeente zichtbaar.

Onder open data verstaan wij: 

  • openbare data;
  • bekostigd uit publieke middelen;
  • verzameld voor werkzaamheden overheidsinstanties;
  • data die bij voorkeur in ‘open standaard’ staat - dat wil zeggen zonder barrières voor (her)gebruik ICT-toepassingen;
  • data die goed vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar is.
Samenwerking

De gemeente Groningen werkt samen met andere overheden om meer open data op een makkelijkere manier beschikbaar te stellen. Daarnaast werken we ook aan standaardisatie van de datasets voor overheden onderling.

Gebruikersvoorwaarden

Iedereen mag de datasets van de gemeente Groningen, zoals op deze site geplaatst, hergebruiken in eigen toepassingen, mits de bron van de data - het Open Dataportaal van de gemeente Groningen - wordt vermeld. De gemeente Groningen stelt de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen. Dit is echter geen garantie dat deze datasets volledig en juist zijn. De gemeente Groningen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze datasets, waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een gebruiker van de datasets die op welke manier dan ook zijn ingegeven door de hier geplaatste informatie.

Privacy 

De gemeente Groningen gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar inwoners en houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij open data gaat het daarom alleen, zoals hierboven beschreven, om informatie die openbaar gemaakt mag worden, dus geen persoonlijke, vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige gegevens.

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Groningen wil dat iedereen alle informatie en diensten op deze website gemakkelijk kan lezen en gebruiken. Daarom werkt de gemeente aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website zodat die voldoet aan overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 (niveau AA). Op dit moment heeft deze pagina het label C. Dit houdt in dat de eerste maatregelen zijn genomen. Zie ook de toegankelijkheidsverklaring op de website van Logius. Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het door aan de gemeente. Geef daarbij de link van deze website door: https://data.groningen.nl.

Groeimodel

In de toekomst gaat de gemeente Groningen meer data(sets) publiceren. Daarbij zoekt de gemeente de samenwerking met andere organisaties zodat meer informatie gemakkelijk beschikbaar komt.

Contact

Heeft u vragen, ideeën of verbeterpunten over open data(sets) van de gemeente Groningen? Neem dan contact op via: opendata@groningen.nl.

Proclaimer

gemeente.groningen.nl/proclaimer