Over het Dataportaal

Groningen Open Data

Op deze website vindt u een overzicht van de beschikbare open data van de gemeente Groningen. De gemeente Groningen werkt samen met andere overheden om meer open data op een makkelijke manier beschikbaar te stellen. Samen werken we ook aan standaardisatie van datasets.

Opendata is: 

  • openbare data,
  • bekostigd uit publieke middelen,
  • verzameld voor werkzaamheden overheidsinstantie,
  • liefst ‘open standaard’; dat wil zeggen zonder barrières voor gebruik ICT-toepassingen,
  • liefst leesbaar door computers zodat zoekmachines de informatie kunnen vinden.

Waardevolle informatie

De gemeente Groningen verzamelt veel verschillende soorten gegevens. Dat is informatie die waardevol en interessant kan zijn voor bedrijven, organisaties, journalisten, onderzoekers en bewoners. Zoals plattegronden met informatie, geografische data, resultaten van bewonersonderzoeken of allerlei gegevens over de stad. Open data kan grote economische waarde hebben. Veel mensen en organisaties kunnen ervan profiteren. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, stelt de gemeente Groningen deze data zo veel en zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar. De data zijn betaald met publiek geld en daarom gratis toegankelijk.

Voor kaarten van de stad, uw wijk, buurt of dorp kunt u terecht op het portaal van GEO-informatie

Op de website van Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen (oisgroningen.nl) vindt u tal van onderzoeken en statistieken over de gemeente Groningen. Variërend van leefbaarheidsonderzoeken tot onderzoeken over fietsen, sport, bedrijvigheid of veiligheid.

Voor een aantal van deze onderzoeken maken we gebruik van het inwonerspanel Groningen Gehoord. Leden van het inwonerspanel geven via korte online enquêtes hun mening.

Statistieken over de gemeente vindt u in de Basismonitor Groningen

Voor statistische gegevens over een wijk of buurt kunt u terecht op: Gronometer. U kunt deze gegevens naar eigen inzicht samenstellen en downloaden. Bijvoorbeeld als tabel, grafiek of kaart.

Gebruikers voorwaarden opendata gemeente Groningen

Iedereen mag de open data van de gemeente Groningen, zoals geplaatst op data.groningen.nl hergebruiken in eigen toepassingen.

De gemeente Groningen stelt de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen. Dit is echter geen garantie dat deze datasets volledig, accuraat en juist zijn. De gemeente Groningen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze datasets, waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een gebruiker van de datasets die op welke manier dan ook zijn ingegeven door de hier geplaatste informatie.

Opendata en Privacy 

De gemeente Groningen gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar inwoners en houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij open data gaat het alleen om informatie die openbaar gemaakt mag worden, dus geen persoonlijke, vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige gegevens. Dus geen gegevens over personen. Informatie die schade kan veroorzaken of de veiligheid in gevaar kan brengen wordt ook niet via open data verspreid.

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Groningen wil dat iedereen alle informatie en diensten op deze website gemakkelijk kan lezen en gebruiken. Daarom werkt de gemeente aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website zodat die voldoet aan overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 (niveau AA). Op dit moment heeft data.groningen.nl het label C. Dit houdt in dat de eerste maatregelen zijn genomen. Zie ook de toegankelijkheidsverklaring op de website van Logius. 

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het door aan de gemeente. Wilt u alstublieft (de link naar) de webpagina noemen waar u het probleem bent tegengekomen?

Groeimodel

In de toekomst gaat de gemeente Groningen meer datasets publiceren. Daarbij zoekt de gemeente de samenwerking met andere organisaties zodat meer informatie gemakkelijk beschikbaar komt.

Contact

Heeft u vragen, ideeën of verbeterpunten over opendata van de gemeente Groningen? Neem dan contact op via: opendata@groningen.nl

Proclaimer

gemeente.groningen.nl/proclaimer