55 datasets gevonden

 • Algoritmeregister gemeente Groningen

  Deze dataset bevat het algoritmeregister van de gemeente Groningen. Dit register beschrijft algoritmen die de gemeente gebruikt, bijvoorbeeld bij het anonimiseren van documenten of het bepalen van veegroutes. Het register bestaat nu nog uit enkele algoritmen, maar zal doorlopend worden uitgebreid.
  Beschikbaar sinds Bronhouder Team OpenData Groningen
 • Koopstromenonderzoek (KSO)

  Om het jaar laat de provincie een koopstromenonderzoek uitvoeren. Dit wordt gedaan binnen alle gemeenten van de provincie en de direct aangrenzende binnenlandse gemeenten.
  Beschikbaar sinds Bronhouder Directie Ruimtelijk Beleid & Ontwerp - Mobiliteit en Economie
 • Onderwijsongelijkheid gemeente Groningen

  Inhoud: Tabellen over onderwijsongelijkheid, 2013 gebruikt voor een hackaton Beperkingen: er zijn afgeronde aantallen gebruikt Updatefrequentie: eenmalig Bron: CBS
  Beschikbaar sinds Bronhouder Team OpenData Groningen
 • Aantal vestigingen per buurt gemeente Groningen

  Inhoud: Totaal aantal vestigingen van bedrijven en instellingen per buurt, met buurtnummer, vanaf 2018 inclusief Haren en Ten Boer, peildatum 1 april. Beperkingen: tot 2018 zonder Haren en Ten Boer Updatefrequentie: jaarlijks Bron: vestigingenregister gemeente Groningen
  Beschikbaar sinds Bronhouder Team OpenData Groningen
 • Raadsinformatiesysteem (RIS)

  Het raadsinformatiesysteem bevat informatie over de gemeenteraad van Groningen. Denk hierbij aan live en gearchiveerde vergaderingen, documenten bij vergaderingen, een overzicht van de raadsleden- en raadscommissies en contactgegevens van de gemeenteraadsleden: https://gemeenteraad.groningen.nl/ De data op de site is ook als open data beschikbaar: https://gemeenteraad.groningen.nl/open_data
  Beschikbaar sinds Bronhouder Directie Griffie
 • Onderzoeksbank gemeente Groningen

  Inhoud: In de Onderzoeksbank staan onderzoeken die betrekking hebben op of relevant zijn voor de gemeente Groningen. Die onderzoeken kunnen gedaan zijn in opdracht van de gemeente Groningen, maar ook in opdracht van anderen, bijvoorbeeld de provincie, het Rijk, de RUG of de Hanzehogeschool. Beperkingen: De onderzoeksbank is niet volledig: niet alle onderzoeken zijn bekend bij OIS Groningen Updatef…
  Beschikbaar sinds Bronhouder Team OpenData Groningen
 • Afvalcontainers en afvalkalender

  In de Afvalwijzer / Afvalapp is de volgende informatie te vinden over afvalcontainers die in de Gemeente Groningen te vinden zijn en de afvalkalender: Waar bevinden zich de afvalcontainers Wat voor type container het is (Restafval, Glas, Papier of Textiel, etc.) De cyclus met betrekking tot het ledigen van de containers (wanneer deze cyclisch geledigd wordt) Wanneer en waar oud papier of textiel…
  Beschikbaar sinds Bronhouder Directie Stadsbeheer - Afval & Circulariteit
 • PositiveEnergyDistricts_gemeente_Groningen

  Onder regie van de gemeente wordt gewerkt aan de realisering van 2 Positive Energy Districts (PED): PED North, met delen van Paddepoel en Zernike (eengezinswoningen, onderwijsgebouwen, flats); PED South (onder andere Mediacentrale, Powerhouse). Voor meer informatie zie: https://gemeente.groningen.nl/making-city-groningen Deze dataset bevat de data over het energiegebruik en de hoeveelheid opgewekt…
  Beschikbaar sinds Bronhouder Team OpenData Groningen
 • Prognose leerlingen voortgezet onderwijs 2019-2038 gemeente Groningen

  Inhoud: Prognose van het aantal leerlingen voortgezet onderwijs per school, 2019 tot 2038. Aantallen zijn weergegeven per onderwijsinstellingen en soort onderwijs. Beperkingen: geen Updatefrequentie: onregelmatig Bron: DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), bewerkt door OIS Groningen.
  Beschikbaar sinds Bronhouder Team OpenData Groningen
 • Digitale bedrijvengids gemeente Groningen

  Inhoud: Link naar de 'digitale bedrijvengids', een ArcGis-online kaart met de vestigingen en van bedrijven en instellingen. Er kan een selectie gemaakt worden naar branche. De vestigingen zijn van die bedrijven die toestemming gegeven hebben vermeld te worden. Beperkingen: Alleen die vestigingen zijn opgenomen die toestemming hebben gegeven. Updatefrequentie: continu Bron: vestigingenregister geme…
  Beschikbaar sinds Bronhouder Team OpenData Groningen