56 datasets gevonden

 • Telcijfers fietsverkeer gemeente Groningen

  Inhoud: Tellingen aantallen fietsers op een gemiddelde werkdag, telpunten gemeente Groningen. Zowel het nummer van het telpunt als de locatie staan in het bestand. Cijfers over meerdere jaren. Beperkingen: Vaste telpunten worden elk jaar geteld, wisselpunten niet. Deels exclusief de gebiedsdelen Haren en Ten Boer Updatefrequentie: jaarlijks Bron: gemeente Groningen

  Beschikbaar sinds Bronhouder Team OpenData Groningen
 • Bevolking naar herkomst gemeente Groningen

  Inhoud: Niet Nederlanders op basis van herkomstland, vaststelling op basis van de CBS-methode (op basis van geboorteland en geboorteland(en) ouders). Aantallen wonend in de gemeente als geheel, 2019 t/m 2024. Inclusief een platte tabel van de jaren 2021 t/m 2024. Beperking: Aantallen vanaf 5 Updatefrequentie: jaarlijks Bron: gemeente Groningen

  Beschikbaar sinds Bronhouder Team OpenData Groningen
 • Sensorenregister gemeente Groningen

  Deze dataset bevat het sensorenregister van de gemeente Groningen. We laten in dit sensorenregister zien wat voor soort sensoren en camera’s dit zijn en waar de gemeente ze voor gebruikt. Sensoren worden gebruikt om bijvoorbeeld het verkeer te regelen, of om te meten hoe druk het is in de binnenstad. Dit register zal doorlopend worden uitgebreid. Voor meer informatie, zie de website: https://data.…

  Beschikbaar sinds Bronhouder Team OpenData Groningen
 • Positive Energy Districts (MAKING-CITY)

  Onder regie van de gemeente wordt gewerkt aan de realisering van twee Positive Energy Districts (PED): PED North, met delen van Paddepoel en Zernike (eengezinswoningen, onderwijsgebouwen, flats); PED South (onder andere Mediacentrale, Powerhouse). Voor meer informatie zie: https://gemeente.groningen.nl/making-city-groningen Deze dataset bevat de data over het energiegebruik en de hoeveelheid opgew…

  Beschikbaar sinds Bronhouder Team OpenData Groningen
 • Algoritmeregister gemeente Groningen

  Deze dataset bevat het algoritmeregister van de gemeente Groningen. Dit register beschrijft algoritmen die de gemeente gebruikt, bijvoorbeeld bij het anonimiseren van documenten of het bepalen van veegroutes. Het register bestaat nu nog uit enkele algoritmen, maar zal doorlopend worden uitgebreid.

  Beschikbaar sinds Bronhouder Team OpenData Groningen
 • Koopstromenonderzoek (KSO)

  Om het jaar laat de provincie een koopstromenonderzoek uitvoeren. Dit wordt gedaan binnen alle gemeenten van de provincie en de direct aangrenzende binnenlandse gemeenten.

  Beschikbaar sinds Bronhouder Directie Ruimtelijk Beleid & Ontwerp - Mobiliteit en Economie
 • Onderwijsongelijkheid gemeente Groningen

  Inhoud: Tabellen over onderwijsongelijkheid, 2013 gebruikt voor een hackaton Beperkingen: er zijn afgeronde aantallen gebruikt Updatefrequentie: eenmalig Bron: CBS

  Beschikbaar sinds Bronhouder Team OpenData Groningen
 • Aantal vestigingen per buurt gemeente Groningen

  Inhoud: Totaal aantal vestigingen van bedrijven en instellingen per buurt, met buurtnummer, vanaf 2018 inclusief Haren en Ten Boer, peildatum 1 april. Beperkingen: tot 2018 zonder Haren en Ten Boer Updatefrequentie: jaarlijks Bron: vestigingenregister gemeente Groningen

  Beschikbaar sinds Bronhouder Team OpenData Groningen
 • Raadsinformatiesysteem (RIS)

  Het raadsinformatiesysteem bevat informatie over de gemeenteraad van Groningen. Denk hierbij aan live en gearchiveerde vergaderingen, documenten bij vergaderingen, een overzicht van de raadsleden- en raadscommissies en contactgegevens van de gemeenteraadsleden: https://gemeenteraad.groningen.nl/ De data op de site is ook als open data beschikbaar: https://gemeenteraad.groningen.nl/open_data

  Beschikbaar sinds Bronhouder Directie Griffie
 • Onderzoeksbank gemeente Groningen

  Inhoud: In de Onderzoeksbank staan onderzoeken die betrekking hebben op of relevant zijn voor de gemeente Groningen. Die onderzoeken kunnen gedaan zijn in opdracht van de gemeente Groningen, maar ook in opdracht van anderen, bijvoorbeeld de provincie, het Rijk, de RUG of de Hanzehogeschool. Beperkingen: De onderzoeksbank is niet volledig: niet alle onderzoeken zijn bekend bij OIS Groningen Updatef…

  Beschikbaar sinds Bronhouder Team OpenData Groningen