49 datasets gevonden

 • Speelplekken gemeente Groningen

  Inhoud: Alle speelplekken in beheer bij gemeente Groningen. Beperking: Betreft enkel speelplekken in beheer van de gemeente Groningen, speelplekken van bijvoorbeeld speeltuin verenigingen zijn niet opgenomen. Updatefrequentie: Onbekend Bron: ge…
 • Leerlingen primair onderwijs naar school en woonlocatie leerling, seizoenen 2019-2020 tot en met 2022-2023 gemeente Groningen

  Inhoud: Leerlingen primair onderwijs naar school, woonlocatie en leeftijd leerling. Leerlingen basisonderwijs en speciaal onderwijs. Schoolseizoen 2019-2020 tot en met 2021-2022. De tabel is een selectie van leerlingen die les volgen aan scholen geve…
 • Leerlingen voortgezet onderwijs naar school en woonlocatie leerling gemeente Groningen

  Inhoud: Aantal leerlingen voortgezet onderwijs per school en woongemeente leerling, schoolseizoenen 2018-2019 tot en met 2021-2022. De woonlocatie is aangegeven aan de pand van de postcode(4). De tabel is een selectie van leerlingen die les volgen aa…
 • Openbare verlichting gemeente Groningen

  Inhoud: Alle openbare verlichting (lichtmasten en abri's) in beheer bij gemeente Groningen. Beperking: Deze dataset bevat alleen de bushaltes die in het kader van openbare verlichting in beheer zijn bij gemeente Groningen. Updatefrequentie: maandel…
 • Bomen gemeente Groningen

  Inhoud: Alle bomen in beheer bij de gemeente Groningen. Updatefrequentie: jaarlijks Bron: gemeente Groningen…
 • Werklocaties gemeente Groningen

  Inhoud: Alle werklocaties binnen gemeente Groningen (Bedrijventerrein, Kantorengebied, Detailhandel, Kennisgebied) Beperkingen: Updatefrequentie: maandelijks Bron: Extra informatie: voor informatie op kaart: https://groningen.maps.arcgis.com/ap…
 • Parkeerautomaten gemeente Groningen

  Inhoud: Deze dataset bevat de ticket automaten voor het betaald parkeren van gemeente Groningen Beperking: Updatefrequentie: maandelijks Bron: gemeente Groningen…
 • Bevolking naar herkomst per gebied binnen de gemeente Groningen

  Inhoud: Bevolking gemeente Groningen naar herkomst naar buurt, wijk en de gemeente als geheel, peildatum 1 januari, meerdere jaren beschikbaar. Indeling van de groepen in Westers-niet Westers en naar landengroepen. De bepaling van het herkomstland is…
 • Bevolking naar herkomst gemeente Groningen

  Inhoud: Niet Nederlanders op basis van herkomstland, vaststelling op basis van de CBS-methode (op basis van geboorteland en geboorteland(en) ouders). Aantallen wonend in de gemeente als geheel. Beperking: Aantallen vanaf 5 Updatefrequentie: jaarli…
 • Open Onderzoek Groningen

  Inhoud: Op het platform openonderzoekgroningen.nl vind je scripties en publicaties van stagiaires en trainees werkzaam voor partnerorganisaties van het Akkoord van Groningen. De onderzoeken beslaan een breed scala aan thema’s over Groningen. We stell…