https://data.groningen.nl/dataset/dak-en-thuislozenmonitor-groningen

Dak- en thuislozenmonitor Groningen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De Dak- en thuislozenmonitor Groningen is een instrument dat als doel heeft het marginaliseringproces van dak- en thuislozen in beeld te brengen en sluit daarbij aan op de nota “Onder Dak” (Onder Dak: Regionaal Kompas Groningen, 2008-2012). Enerzijds richt de monitor de aandacht op preventie en nazorg bij dak- en thuisloosheid, anderzijds op de omvang en de kenmerken van de populatie dak- en thuislozen in de stad en provincie Groningen. De monitor maakt het mogelijk om de dak- en thuislozenpopulatie in de provincie Groningen langdurig te volgen en om trendverschuivingen in de omvang en samenstelling van de populatie te signaleren.

Downloadbare bestanden (7)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Huisvesting, Sociale zekerheid
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Opendata
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Opendata opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/