https://data.groningen.nl/dataset/enqu-te-leefbaarheid-gemeente-groningen-2018

Enquête Leefbaarheid gemeente Groningen 2018

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De gemeente Groningen wil samen met haar inwoners de gemeente leefbaar en veilig maken en houden. De mening van de inwoners is daarbij van groot belang. Daarom houdt de gemeente iedere twee jaar een groot onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor het maken van nieuwe plannen voor wijken en dorpen.

Downloadbare bestanden (8)

Enquête leefbaarheid 2018, Algemene Leefbaarheid

De algemene leefbaarheid van buurten en dorpen bestaat uit een aantal vragen: hoe prettig in-woners hun buurt of dorp vinden; of ze gehecht zijn aan hun buurt of dorp; of ze vinden dat hun buurt of dorp erop voor- of achter-uit is gegaan; wat ze verwachten voor de nabije toekomst van hun buurt; en de plus- en minpunten

Auteur: OIS Groningen, M. van Teerns

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)
Enquête leefbaarheid 2018: Fysieke woonomgeving

De tevredenheid over de fysieke leefomgeving is gemeten aan de hand van tevredenheid over woning, verkeerssituatie, groen en staat van onderhoud en verloedering.

Auteur: OIS Groningen, M. van Teerns

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)
Enquête leefbaarheid 2018: Sociale leefomgeving

De kwaliteit van de sociale leefomgeving is gemeten aan de hand van een aantal aspecten: sociale cohesie, sociale controle en of men zich actief inzet voor de buurt. Daarnaast is inwoners gevraagd of men vrijwilligerswerk doet en /of mantelzorg verleent.

Auteur: OIS Groningen, M. van Teerns

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)
Enquête Leefbaarheid 2018: Voorzieningen

Dit hoofdstuk brengt de tevredenheid over aanwezigheid van winkels, ontmoetingsplekken, sportvoorzieningen, openbaar vervoer, medische zorg en instanties voor zorg en ondersteuning in kaart.

Auteur: OIS Groningen, M. van Teerns

PDF https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.nl CC-BY-NC (4.0)
Enquête leefbaarheid 2018: Veiligheidsbeleving

De veiligheidsbeleving wordt gemeten aan de hand van gevoelens van onveiligheid in de buurt, of men slachtoffer is geworden van inbraak, diefstal en/of geweld in de buurt en de mate waarin overlast wordt ervaren in de buurt.

Auteur: OIS Groningen, M. van Teerns

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)
Enquête leefbaarheid 2018: Participatie en persoonlijke situatie

Participatie gaat over deelname aan de Groningse maatschappij. Deelname wordt onder andere gemeten aan de hand van invulling van vrije tijd, sociale contacten, gezondheid en geluk.

Auteur: OIS Groningen, M. van Teerns

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)
Enquête Leefbaarheid 2018: Ontwikkeling in de wijken

Deze factsheet geeft een selectie weer van de belangrijkste ontwikkelingen in de wijken en dorpen op het gebied van leefbaarheid. Met leefbaarheid wordt bedoeld hoe aantrekkelijk een gebied is om te wonen. Dit is bepaald aan de hand van vragen over de woningen, voorzieningen, onderhoud, overlast, veiligheid en hoe bewoners met elkaar omgaan.

Auteur: OIS Groningen, M. van Teerns

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)
Enquête Leefbaarheid 2018: Respons en onderzoek

De Enquête leefbaarheid is in de herfst van 2018 voorgelegd aan veel inwoners van de toenmalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. In de oude gemeente Groningen was dit de twaalfde keer.

De enquête bevat vragen over leefbaarheid en veiligheid in wijk of dorp en over de eigen leefsituatie. Zo zijn er vragen over parkeren, het groen, overlast, veiligheid en hoe de mensen met elkaar omgaan in de buurt. Meer in het algemeen gaat het over hoe graag men in de buurt woont en wat de pluspunten en problemen in de buurt zijn. Andere onderwerpen zijn de woning, vrijwilligerswerk en sporten.

Auteur: OIS Groningen, M. van Teerns

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Openbare orde en veiligheid, Organisatie en beleid
Updatefrequentie van de data
Tweejaarlijks

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/