https://data.groningen.nl/dataset/belastingoverzicht-grote-gemeenten-2006

Belastingoverzicht grote gemeenten 2006

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Het doel van de Benchmark Belastingen is om kennis op het gebied van kwaliteitsverbetering en efficiënt werken te delen. Hierdoor kunnen verbeteringen in de dienstverlening sneller en effectiever worden gemaakt.

De benchmark richt zich primair op de processen ‘opstellen van de belastingaanslag tot betaling van de belasting’ en ‘afhandeling van bezwaar- en beroepsschriften’ en daarbinnen vooral op de woonlasten.

Het Belastingoverzicht grote gemeenten levert in de eerste plaats statistische gegevens die gemeenten en de VNG kunnen gebruiken bij de vormgeving van het belastingbeleid. Verder heeft het overzicht tot doel een rol te spelen in de maatschappelijke discussie over gemeentelijke belastingen. Het Belastingoverzicht bevat jaarlijks een overzicht van de tarieven van OZB, rioolrechten, reinigingsheffingen en parkeerbelastingen van 35 grote gemeenten. Bovendien wordt aandacht besteed aan de plaats van de gemeentelijke belastingen in het geheel aan woonlasten voor huishoudens. Dit jaar komen ook de gevolgen van de nieuwe OZB-wetgeving aan bod.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Belasting, Bestuur
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Opendata
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Opendata opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/