https://data.groningen.nl/dataset/waterbedeffecten-van-het-wijkenbeleid

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Dit onderzoek is erop gericht een eerste indruk te geven van het voorkomen van mogelijke waterbedeffecten in de steden waar de wijkaanpak plaatsvindt. De centrale onderzoeksvraag luidt: is er in de 18 steden waar de wijkaanpak plaatsvindt, sprake van een verplaatsing van leefbaarheidsproblemen vanuit de aandachtswijken naar andere gebieden in de stad en/of naar de randgemeenten van de stad.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Huisvesting
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/