https://data.groningen.nl/dataset/onderzoeksplan-doeltreffendheid-en-doelmatigheid

Onderzoeksplan Doeltreffendheid en Doelmatigheid

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Op grond van artikel 213a van de Gemeentewet moet het college periodiek onderzoek doen naar doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde bestuur. Het betreft onderzoek voor het dagelijks bestuur, dit in tegenstelling tot de rekenkamerfunctie die onderzoeken doet in opdracht van het bestuur (de raad).

Doelmatigheid is de mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de middelen zo veel mogelijk resultaat wordt behaald.

Doeltreffendheid is de mate waarin de beoogde effecten van beleid oojk worden gehaald.

Downloadbare bestanden (3)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Gemeenten
Updatefrequentie van de data
Onregelmatig

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/