https://data.groningen.nl/dataset/onderzoek-parkmanagement-op-het-zernike-science-park

Onderzoek Parkmanagement op het Zernike Science Park

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Op het Zernike Science Park wordt al langer gesproken om zaken als promotie, onderhoud, uitstraling en bereikbaarheid gemeenschappelijk op te pakken. De bedrijvenparkvereniging VBGW heeft de concrete wensen en behoeftes van de op Zernike gevestigde bedrijven in kaart gebracht. Dit rapport dient als concrete bouwsteen om als bedrijfsleven, Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool en gemeente Groningen uiteindelijk te komen tot een gezamenlijk advies en plan voor het opzetten van parkmanagement op Zernike.

Het betreft hier een conceptdocument dat nog niet is afgestemd met het bestuur en de leden van de VBGW. Het document is nu bedoeld om input vanuit betrokkenen te krijgen, deze te verwerken en het document dan te vervolmaken.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Economie
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/