https://data.groningen.nl/dataset/maatschappelijke-participatie

Maatschappelijke participatie

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Als het gaat om maatschappelijke participatie van bijstandsgerechtigden wil de gemeente Groningen zo veel mogelijk aansluiten bij de gemeentelijke aanpak in de wijken. Dit doet de gemeente door in verschillende wijken te experimenteren met projecten of activiteiten en per wijk in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn van bijstandsgerechtigden die op maatschappelijke participatie zijn aangewezen.

De gemeente Groningen heeft de begeleiding vanuit deze projecten of activiteiten in de wijk uitbesteed aan verschillende welzijnsinstellingen. Onderzoek & Statistiek onderzocht wat de projectdeelnemers vinden van de begeleiding die ze van de verschillende instellingen ontvangen. Deelnemers zijn over het algemeen tevreden over de begeleiding bij hun participatiebaan. Vanuit de gemeente zouden ze graag meer begeleiding willen en ook begeleiding na de participatiebaan.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Bestuur, Gemeenten
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/