https://data.groningen.nl/dataset/koopstromenonderzoek-kso-

Koopstromenonderzoek (KSO)

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Om het jaar laat de provincie een koopstromenonderzoek uitvoeren. Dit wordt gedaan binnen alle gemeenten van de provincie en de direct aangrenzende binnenlandse gemeenten.

Downloadbare bestanden (1)

2022 - Koopstromen Groningen

In de periode september en oktober 2022 hebben bijna 14.000 inwoners van de gemeenten in Groningen en de randgemeenten in Friesland en Drenthe een online enquête ingevuld. Inwoners zijn benaderd via een adressensteekproef en deels via panels. In de enquête gaven respondenten aan wáár ze hun boodschappen en andere aankopen, zoals mode, de laatste keer kochten, waaróm ze dat op die plek hebben gedaan en hóe ze dat hebben gedaan (bijv. met welk vervoermiddel). Ook het consumentengedrag in de online sector en de horeca is in beeld gebracht. Voor zover het fysieke winkelgebieden betrof, kon men deze winkelgebieden ook beoordelen op diverse aspecten. Naast bovenstaande vragen vulden respondenten vragen in over hun koopgedrag in en na de coronapandemie en in tijden van hoge inflatie

PDF http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geslotenlicentie Geen open licentie

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Economie
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Monitoring & Informatie SO
E-mail
data.rbo@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Directie Ruimtelijk Beleid & Ontwerp - Mobiliteit en Economie
Team Monitoring & Informatie SO data.rbo@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/