https://data.groningen.nl/dataset/klant-en-kwaliteit

Klant en Kwaliteit

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

In opdracht van het managementteam van de dienst Sozawe van de gemeente Groningen voert Bureau Onderzoek een serie van onderzoeken uit over de tevredenheid van de klanten van Sozawe. Het eerste onderzoek heeft plaatsgevonden in juni 2003 onder klanten die ‘op traject’ zijn, dat wil zeggen dat zij uitvoering geven aan afspraken die zij met hun consulent hebben gemaakt over onder meer het vinden van een baan, het volgen van een opleiding, het zoeken van hulp bij een hulpverleningsinstelling en/of het opdoen van werkervaring.

Downloadbare bestanden (4)

Klant en Kwaliteit (deel 1) : Trajecten, 2003

De centrale vraagstelling dit deel van het onderzoek is: ‘Hoe oordelen trajectklanten over de dienstverlening van de dienst Sozawe?’

Auteur: W. Hartholt; M. van Teerns

Opdrachtgever: gem. Groningen, Sociale Zaken en Werk

PDF https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.nl CC-BY-NC (4.0)
Klant en Kwaliteit (deel 2) : Schuldhulpverlening, 2004

Dit tweede onderzoek heeft plaatsgevonden onder klanten die gebruik maken van hulp bij schulden, dat wil zeggen dat zij op enige manier ondersteuning krijgen van GeldZorg en/of de Groningse Kredietbank (hierna: de Kredietbank) bij het omgaan met hun schulden.

Auteur: W. Hartholt; M. van Teerns

Opdrachtgever: gem. Groningen, Sociale Zaken en Werk

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)
Klant en Kwaliteit (deel 3) : de WIK, 2005

In dit rapport vindt u een beschrijving van een derde onderzoek in de reeks ‘Klant en Kwaliteit SOZAWE’ Hierin staat de dienstverlening in het kader van de Wet Inkomensondersteuning Kunstenaars, kortweg WIK, centraal.

Auteur: W. Hartholt

Opdrachtgever: gem. Groningen, Sociale Zaken en Werk

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)
Klant en Kwaliteit (deel 4) : Entree SOZAWE, 2005

In een reeks onderzoeken naar de tevredenheid van zijn klanten over de uitvoering van de taken van de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen is een vierde onderzoek gehouden naar de ontvangst van de klanten bij de dienst, zowel fysiek als via de telefoon en via papier.

Auteur: W. Hartholt

Opdrachtgever: gem. Groningen, Sociale Zaken en Werk

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Sociale zekerheid
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/