https://data.groningen.nl/dataset/jaarrapportage-woonruimteverdeling-groningen

Jaarrapportage woonruimteverdeling Groningen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Deze beknopte rapportage geeft in het kort de stand van zaken weer met betrekking tot de woonruimteverdeling van de gezamenlijke corporaties in Groningen.

Downloadbare bestanden (2)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Huisvesting
Updatefrequentie van de data
Jaarlijks

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/