https://data.groningen.nl/dataset/het-akkoord-van-groningen

Het Akkoord van Groningen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De toekomst van het hoger onderwijs in Groningen is een gemeenschappelijke zorg van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de Hanzehogeschool Groningen (HG) en de Gemeente Groningen. In 2004 hebben de bestuurscolleges van RUG, HG en Gemeente in drie werkbijeenkomsten zich bezonnen op een gezamenlijke agenda voor de komende vijf jaar. Een agenda die erop gericht is om de positie van Groningen als dé kennis- en innovatiestad van het Noorden op langere termijn veilig te stellen. Een sterke stad heeft uitstraling naar een veel groter gebied. Voor de werkgelegenheid in de Noordelijke regio, voor de sociale cohesie, voor de aantrekkingskracht van Groningen als woon- , werk- en studiestad, is de verdere ontwikkeling van de kennisinfrastructuur van deze stad van groot gewicht. Uitkomst van de drie werkbijeenkomsten is, dat de drie partijen zich verbinden aan deze ontwikkeling en dat eendrachtig doen, met één visie, een gezamenlijke agenda tot 2010, en gedeelde investeringen. De Gemeente geeft hiermee aan dat zij de samenwerking met de kennisinstellingen van het grootste belang acht voor de concurrentiekracht van de regio. De beide onderwijsinstellingen onderstrepen hiermee dat zij zichzelf beschouwen als ‘maatschappelijke kennisondernemingen’ die een maximale bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de Noordelijke regio. Deze wederzijdse verbindingen vinden we belangrijk genoeg om dit document, dat de neerslag vormt van de besprekingen, de titel Akkoord van Groningen mee te geven. Daarmee is allerminst gezegd dat de gezamenlijke inspanningen “klaar” zijn; het is nu zaak om het Akkoord uit te voeren en het draagvlak voor een gezamenlijk innovatiebeleid verder te verbreden naar bedrijven en andere kennisinstellingen.

Downloadbare bestanden (2)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Bestuur
Updatefrequentie van de data
Onregelmatig

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/