https://data.groningen.nl/dataset/functioneren-van-wijkteams-in-het-nieuw-lokaal-akkoord-groningen

Functioneren van wijkteams in het Nieuw lokaal Akkoord Groningen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Dit rapport is de neerslag van een onderzoek naar het functioneren van wijkteams die in het kader van het Nieuw Lokaal Akkoord in Groningen tussen gemeente en woningcorporaties zijn ingesteld.

Downloadbare bestanden (1)

Functioneren van wijkteams in het Nieuw lokaal Akkoord Groningen, 2008

Dit rapport is de neerslag van een onderzoek naar het functioneren van wijkteams die in het kader van het Nieuw Lokaal Akkoord in Groningen tussen gemeente en woningcorporaties zijn ingesteld. Het is een bijzondere evaluatie omdat opzet en mandaat van de wijkteams uniek is in Nederland. Nergens anders in Nederland wordt bij het verbeteren van de leefbaarheid in wijken het principe van “Vertrouwen in de Buurt” zo ruimhartig ingevuld. In 14 vernieuwingswijken van Groningen worden bewoners in staat gesteld hun ideeen te verwezenlijken en bij de gemeente en corporaties de wijkproblematiek vanuit hun perspectief onder de aandacht te brengen. Gemeente en corporaties hebben zich met het NLA gecommitteerd de wensen uit de wijk te financieren en te faciliteren en de wijkteams zoveel mogelijk slagvaardigheid te geven.

Auteur: Jelle vd Knoop; Opdrachtgever: Nieuw Lokaal Akkoord Groningen

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Bestuur
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Tem Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Tem Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/