https://data.groningen.nl/dataset/evaluatie-bevolkingsprognoses-regio-groningen-assen

Evaluatie bevolkingsprognoses regio Groningen-Assen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Dit rapport uit 2010 heeft de verschillende prognoses voor het regiogebied Groningen-Assen geƫvalueerd. In totaal maakten vijf prognoses deel uit van de evaluatie:

  • PEARL
  • PRIMOS Lokaal
  • PRIMOS Online
  • ABF
  • IPB Drenthe.

De gegevens van IPB Drenthe besloegen alleen de Drentse gemeentes in het regiogebied. De analyse op de demografische data is uitgevoerd door bevolking, huishoudens, en toename van de woningvoorraad te onderscheiden. De bevolking is verder uitgesplitst naar de drie demografische componenten die een verandering van de bevolkingsomvang verklaren: natuurlijke groei, binnenlandse migratie en buitenlandse migratie. Bij de huishoudens is er vooral gekeken naar de verschillende types huishoudens. Daarnaast is er op beperkte schaal gekeken naar de huishoudensprofielen. Uit de evaluatie wordt een aantal conclusies getrokken.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Bestuur, Huisvesting, Migratie en integratie
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Opendata
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Opendata opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/