https://data.groningen.nl/dataset/draaiboek-burgerparticipatie-in-beleidsvorming

Draaiboek burgerparticipatie in beleidsvorming

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Om gemeenten voor te bereiden op het in werking stellen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2006 zesentwintig Proeftuinen aangewezen. In deze Proeftuinen hebben gemeenten geexperimenteerd met verschillende thema’s en prestatievelden van de WMO. De gemeente Groningen was een van deze proeftuinen. Onder de noemer ‘Burgerbetrokkenheid in de buurt’ is in de Proeftuin Groningse Lente onder meer ingezoomd op de betrokkenheid van burgers bij de vormgeving van het wijkbeleid.

Downloadbare bestanden (1)

Draaiboek burgerparticipatie in beleidsvorming, 2007

Auteur: Gem. Groningen, Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Bestuur, Zorg en gezondheid
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/