https://data.groningen.nl/dataset/discussienota-topsport-talentontwikkeling

Discussienota Topsport / Talentontwikkeling

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Het beginpunt van het traject richting de topsportnota was een presentatie van de uitgangspunten voor deze nota aan uw raad in september 2011. Deze uitgangspunten staan in bijlage 1 opgesomd en vindt u elders in deze nota terug.

Dit document vormt de tweede stap van het traject richting de topsportnota: de discussienota topsport. Dit is een meningsvormend document, waarmee we het debat met de betrokkenen uit de wereld van de topsport willen openen. We hebben gekozen voor een discussienota, om zo op een interactieve wijze vorm te geven aan de ontwikkeling van de Groninger topsportnota en een maximaal draagvlak te creëren in de sport- en onderwijswereld.

Downloadbare bestanden (1)

Discussienota Topsport / Talentontwikkeling, 2012

Het beginpunt van het traject richting de topsportnota was een presentatie van de uitgangspunten voor deze nota aan uw raad in september 2011. Deze uitgangspunten staan in bijlage 1 opgesomd en vindt u elders in deze nota terug. Dit document vormt de tweede stap van het traject richting de topsportnota: de discussienota topsport. Dit is een meningsvormend document, waarmee we het debat met de betrokkenen uit de wereld van de topsport willen openen.

Auteur: Gem. Groningen, Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn We hebben gekozen voor een discussienota, om zo op een interactieve wijze vorm te geven aan de ontwikkeling van de Groninger topsportnota en een maximaal draagvlak te creëren in de sport- en onderwijswereld.

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Sport
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/