https://data.groningen.nl/dataset/digitale-dienstverlening-aan-inwoners-van-de-gemeente-groningen-2017

Digitale dienstverlening aan inwoners van de gemeente Groningen, 2017

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Dit rapport gaat over de digitale dienstverlening aan burgers.

In het regeerakkoord is als belangrijke doelstelling opgenomen dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal afhandelen. Voor burgers en bedrijven staan nu verschillende kanalen open om met de overheid in contact te treden: per post, aan de balie, per telefoon, via internet, of via e-mail. In de toekomst krijgen burgers meer mogelijkheden om voor het digitale kanaal te kiezen. Daartoe krijgen zij het recht op elektronisch zaken doen. Om een beeld te krijgen in hoeverre gemeenten de meest gebruikte producten reeds digitaal aanbieden hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken in onderzoek laten uitvoeren. Daarbij is per overheidsproduct vastgelegd of het mogelijk is het product digitaal aan te vragen en wat de volwassenheid is van het product.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Bestuur, Economie
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Opendata
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Opendata opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/