https://data.groningen.nl/dataset/de-fiets-in-de-regio-groningen-assen

De fiets in de regio Groningen – Assen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Dit rapport is het resultaat van een studie naar fietsmaatregelen in de Regio, zowel voor het utilitaire als het recreatieve fietsverkeer. De aanleiding van deze studie was het ontbreken van de fiets in het huidige meerjareninvesteringsprogramma voor de Regio Groningen-Assen, waar wel de modaliteiten auto, bus, trein waren meegenomen. De fietsmaatregelen moeten bijdragen aan het stimuleren van het fietsgebruik, zowel utilitair als recreatief in het Regiovisiegebied. Dit draagt vervolgens bij aan het waarborgen van de bereikbaarheid van dit gebied.

In dit rapport is een projectenlijst opgenomen met daarin alle bovenlokale fietsprojecten in het regiovisiegebied, die bijdragen aan de doelstellingen van de Regio Groningen-Assen. Dit rapport vormt een belangrijke basis voor het vervolg. De resultaten van deze studie worden onder meer meegenomen in de netwerkanalyse van de Regio Groningen-Assen. Uit de netwerkanalyse volgt uiteindelijk het nieuwe meerjareninvesteringsprogramma.

Een definitieve afweging om te bepalen welke fietsprojecten ook daadwerkelijk in het meerjareninvesterings-programma komen moet dus nog worden gemaakt. Er wordt een integrale afweging gemaakt. Bij deze afweging speelt eveneens de relatie met het project Regiopark een belangrijke rol.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Ruimte en infrastructuur
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Opendata
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Opendata opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/