https://data.groningen.nl/dataset/beoordeling-16-projecten-in-het-kader-van-het-budget-nota-ruimte

Beoordeling 16 projecten in het kader van het Budget Nota Ruimte

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn door het Kabinet gevraagd ruim 20 projecten (voor Groningen zie pag. 107 e.v.) te toetsen ten behoeve van een afweging voor de besteding van het zogenoemde Nota Ruimtebudget van 1 mld. euro. Uitgangspunt voor een beoordeling is de vraag of een project naar verwachting bijdraagt aan de maatschappelijke welvaart (in brede zin).

In deze publicatie volgt een overzicht van de beoordelingen van 16 projecten waarover besluitvorming door de Ministerraad reeds heeft plaatsgevonden. Een project en een projectonderdeel zijn als gunstig beoordeeld, drie projecten als gemengd tot gunstig. Drie projecten kregen een gemengd oordeel. Een project scoorde licht ongunstig, vier projecten en een projectonderdeel kenden een ongunstig eindbeeld. Twee projecten waren niet beoordeelbaar op basis van de beschikbare informatie. Een project bestond uit 11 deelprojecten, waarvan de oordelen uiteenliepen van ongunstig, ongunstig maar verbeterbaar tot onbeoordeelbaar.

Gezien de beperkte tijdspanne per projectbeoordeling, heeft de analyse van de planbureaus het karakter van een quick scan.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Bestuur
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Opendata
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Opendata opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/