https://data.groningen.nl/dataset/aandacht-voor-bewonersparticipatie-2008-

Aandacht voor bewonersparticipatie

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Dit rapport geeft antwoord op de vraag op welke wijze en in hoeverre gemeenten bewonersparticipatie in de totstandkoming van de wijkactieplannen in de 40 door de minister voor WWI aangewezen aandachtswijken hebben bevorderd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken. De informatie is verkregen door middel van het afnemen van een telefonische vragenlijst bij gemeenten en bewonersorganisaties in alle wijken.

Grofweg blijken er drie strategie├źn te onderscheiden:

  • in iets meer dan een derde van de wijken zijn bewoners niet, of zeer beperkt, betrokken geweest bij de totstandkoming van het wijkactieplan;
  • in iets minder dan een derde van de wijken verliep de participatie via reguliere, reeds bestaande bewonersoverleggen;
  • in iets meer dan een derde van de wijken is een nieuw, breed participatietraject opgezet voor het wijkactieplan.

Vooral in de grote steden waren de mogelijkheden voor bewoners om te participeren beperkt; in kleinere steden hebben gemeenten de participatie over het algemeen actiever bevorderd

Downloadbare bestanden (1)

Aandacht voor bewonersparticipatie, 2008

Auteur: T. van de Wijdeven; M.J. van Hulst; Karsten; F. Hendriks; Universiteit Tilburg

Opdrachtgever: Ministerie van VROM

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Bestuur, Gemeenten
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/