https://data.groningen.nl/dataset/zorgen-voor-morgen

Zorgen voor morgen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het project “concepten 55+”. Dit project is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Groningen en een aantal woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsinstellingen. Doel van het project is de verwachte vraag naar en het bestaande aanbod van wonen, zorg- enwelzijnsproducten voor ouderen bij elkaar te brengen.Voor de nadere uitwerking is een projectgroep ingesteld, waarin vertegenwoordigers deelnemen vanuit gemeente, Zorgkantoor, Woningbouwcorporaties, Zorgaanbieders, Welzijnsaanbieders en de ouderenorganisaties

Downloadbare bestanden (2)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Huisvesting
Updatefrequentie van de data
Onregelmatig

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/