https://data.groningen.nl/dataset/zorg-in-de-keten

Zorg in de keten

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Sinds januari 2006 is het ‘Protocol Ketenzorg Multiprobleemgezinnen stad Groningen’ van kracht (hierna ‘Protocol Ketenzorg’ genoemd). Dit protocol is op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg tot stand gekomen. De centrale coördinatierol ligt bij de GGD van de gemeente Groningen. Het Protocol Ketenzorg dient ervoor om hulpverlening aan gezinnen met meervoudige problematiek, waarbij zorgen bestaan over de ontwikkeling en/of veiligheid van de betrokken kinderen, beter te coördineren en af te stemmen. Het Protocol Ketenzorg heeft effect wanneer de veiligheid of de ontwikkeling van het kind niet meer in het geding is en wanneer het hulpaanbod adequaat is geworden.

De optimale hulpverlening aan het gezin moet leiden tot een toename aan draagkracht van het gezin en een afname van de draaglast, waardoor de leden van het gezin de problemen beter kunnen hanteren en oplossen en (meer) op eigen kracht verder kunnen in een gezond opvoedingsklimaat. Zie de gebruikersversie Protocol Ketenzorg Multiprobleemgezinnen stad Groningen (GGD Groningen, 2005). De GGD Groningen heeft hiertoe een evaluatieonderzoek opgezet en inmiddels een voor- en tussenmeting uitgevoerd. Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Groningen is gevraagd de eindmeting van het onderzoek op zich te nemen.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Zorg en gezondheid
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/