https://data.groningen.nl/dataset/zorg-in-de-groei

Zorg in de groei

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Door een wijziging van de Wet op de Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) zijn de gemeenten met ingang van 1 januari 2003 verantwoordelijk geworden voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0-19 jarigen en daarmee verplicht om het wettelijk basistakenpakket uit te voeren. Onder invloed van de vaststelling van het basistakenpakket JGZ en het veranderende beleid op landelijk, regionaal en lokaal niveau heeft de GGD Groningen gewerkt aan een herijking van de werkwijze van de jeugdgezondheidszorg voor 4 tot 19-jarigen. Doel van het JGZ beleid is “het beschermen en bevorderen van de gezondheid van jongeren zodat iedereen als jongere en als volwassene optimaal individueel en maatschappelijk kan functioneren”. In het schooljaar 2002-2003 heeft de GGD Groningen door middel van een pilot, op een aantal scholen in Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal en Groningen experimenteel de nieuw ontwikkelde werkwijze ingevoerd. De Hulpverleningsdienst (HVD) van de gemeente Groningen heeft Bureau Onderzoek opdracht gegeven te onderzoeken wat op verschillende scholen de ervaringen zijn met deze nieuwe werkwijze. De centrale vraagstelling van dit onderzoek is: In hoeverre zijn de activiteiten volgens plan uitgevoerd. Hoe wordt het uitgevoerde programma door scholen, ouders en externe samenwerkingspartners beoordeeld?

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Zorg en gezondheid
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team |Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team |Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/