https://data.groningen.nl/dataset/woonmilieus-in-stad

Woonmilieus in stad

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Match en mismatch op de Groninger woningmarkt

Dit document beschrijft een analyse van het Groningse woningaanbod door de ‘bril’ van verschillende groepen bewoners, met verschillende wensen. Het doel is om te achterhalen in hoeverre het aanbod voldoet aan de wensen in de stad, en welke strategieën gevolgd kunnen worden om de aansluiting tussen bewoners en aanbod zo scherp mogelijk te maken.

De groepen bewoners waar we het over hebben, zijn geen groepen in de zin van ‘middeninkomens’ of ‘senioren’, maar woonbelevingsgroepen die zich in de eerste plaats van elkaar onderscheiden door hun karakter en ‘zachte’ woonwensen. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan de mate van privacy in een woonmilieu. Zulke subjectieve kenmerken zijn steeds belangrijker bij het kiezen voor een woning en woonomgeving nu de woningmarkt meer en meer een vragersmarkt wordt.

Deze analyse is een initiatief van de Groninger woningcorporaties en de gemeente Groningen. Het initiatief komt voort uit de ambitie in hun Nieuw Lokaal Akkoord 2.0 om bij de ontwikkeling van nieuwe woningen de nadruk meer te leggen op woonkwaliteit in brede zin.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Huisvesting
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/