https://data.groningen.nl/dataset/woningmarkt-monitoren

Woningmarkt monitoren

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De gemeente Groningen wil een actueel beeld van de woningmarktsituatie: welke groepen vragen welke producten, op welke plek, en welke hoeveelheid en in hoeverre spelen de huidige plannen daar al op in? De uitkomst dient om de bouwprogrammering bij te stellen, maar ook om de programmabegroting voor de komende jaren richting te geven.

Downloadbare bestanden (6)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Huisvesting
Updatefrequentie van de data
Onregelmatig

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/