https://data.groningen.nl/dataset/woningbouwplanning-en-productie

Woningbouwplanning en -productie

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Het Convenant voor het Noorden (CvhN) is een samenwerkingsverband van veertig woningcorporaties die actief zijn in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en noordwest Overijssel. Met het Convenant garanderen zij dat de noordoostelijke volkshuisvestingsopgave wordt opgepakt en uitgevoerd.

Voorafgaand aan de start van de samenwerking, heeft het Convenant voor het Noorden een woningbouwplanning voor haar gebied op laten stellen voor de periode 2005-2014. Deze werd afgerond in 2005 in de vorm van het rapport “Investeren in Wonen. Onderlegger voor het Noordoostelijk initiatief” (RIGO, 2005). In dit rapport werden de woningbouwvoornemens van de deelnemende woningcorporaties vergeleken met de opgave uit vigerende woningbouwafspraken vanuit het BBSH, de gemeentes, stadsgewesten en provincies.

Nu zijn we drie jaar verder en heeft het Convenant de gezamenlijke woningbouwplannen van de deelnemende woningcorporaties geactualiseerd en vergeleken met de werkelijk gerealiseerde woningbouwproductie. De woningbouwplannen zijn grotendeels gebaseerd op de Cijfermatige Kerngegevens van de deelnemende woningcorporaties van 31 december 2006, die door het Convenant eind 2007 en in de eerste helft van 2008 zijn verzameld en verwerkt. Dit waren de meest actuele gegevens die van de grote groep corporaties beschikbaar waren, aangezien tijdens de verwerking de Cijfermatige Kerngegevens van 31 december 2007 nog niet beschikbaar waren. Waar mogelijk is ook een vergelijking gemaakt met de gewenste woningvoorraadontwikkeling vanuit de provincies en de geldende woningbouwafspraken binnen de aanwezige stadsregio’s. Het resultaat is dit rapport. De uitkomsten dienen als stevige basis om de doelstellingen en afspraken van het Convenant nog eens goed tegen het licht houden en waar nodig aan te scherpen.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Bouwen en verbouwen
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/