https://data.groningen.nl/dataset/woningbehoefteonderzoek-2015-regio-groningen-assen

Woningbehoefteonderzoek 2015 regio Groningen-Assen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Over het functioneren van de woningmarkt Groningen -Assen. De vragen die beantwoord worden zijn: Wat is de aard en omvang van de vraagverschuiving. Het effect van deze verschuiving op de ontwikkeling van de binnenstedelijke en dorpse locaties. Aansluiting van het aanbod bij de toekomstige vraag en wat betekent dat voor de nieuwbouw. Of er moet worden geanticipeerd op een andere vraag dan tot nu toe gedacht.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Huisvesting
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/