https://data.groningen.nl/dataset/wijkeconomie-de-kleine-ondernemer-aan-het-woord

Wijkeconomie: de kleine ondernemer aan het woord

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

In het kader van de Kortlopende STIP-onderzoeken wordt door het NICIS-Institute aandacht geschonken aan het thema ‘ondernemerschap en de wijk. Een van de centrale thema’s hierbinnen is de problematiek van huisvesting van kleinschalige bedrijvigheid in wijken:

  • de afstemming tussen vraag en aanbod, de onbekendheid van het aanbod bij ondernemers,
  • de onbekendheid van de doelgroep bij makelaars, knelpunten en eventuele (on)mogelijkheden deze aan te pakken.

In dit rapport worden deze onderwerpen onderzocht en beschreven.

Deze samenvatting is als volgt opgebouwd:

A. Achtergrond en vraagstelling B. Literatuur onderzoek C. Empirisch onderzoek: de ondernemer aan het woord D. Onderzoeksvragen en conclusies E. Beleidsaanbevelingen

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Economie, Handel, Huisvesting
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Opendata
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Opendata opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/