https://data.groningen.nl/dataset/weten-waar-we-staan

Weten waar we staan

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

In het rapport worden stand van zaken, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen in het sociale domein beschreven.

De hoofdstukken ‘Bevolking en migratie’ (1), ‘Modern burgerschap’ (2), ‘Leefbaarheid en veiligheid’ (3), ‘Vermaatschappelijking van de zorg’ (4) ‘Jeugd’ (5) corresponderen grosso modo met de gemeenschappelijke thema’s die door het IPO voor de Sociale Rapporten werden vastgesteld. Hiermee wordt vergelijking tussen provincies mogelijk.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Provincies
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/