https://data.groningen.nl/dataset/wet-maatschappelijke-ondersteuning-2020

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2020

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Wensen en ervaringen van cliënten met Huishoudelijke Hulp of een voorziening vanuit het Gebied Ondersteunend Netwerk (GON)

Er zijn drie verschillende groepen van elk zeven mensen met Huishoudelijke Hulp geïnterviewd: • Cliënten die voor 2020 een algemene voorziening voor huishoude-lijke hulp (HH) ontvingen en voor wie een herindicatie heeft plaatsgevonden voor de HH vanaf 2020. • Cliënten die voor 2020 een maatwerkvoorziening voor huishoude-lijke hulp ontvingen en voor wie een herindicatie heeft plaatsgevonden voor de HH vanaf 2020. • Cliënten die enkel vanaf 2020 een voorziening voor huishoudelijke hulp ontvangen.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Zorg en gezondheid
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/