https://data.groningen.nl/dataset/voortgangsrapportage-2007-regio-groningen-assen-2030

Voortgangsrapportage 2007 Regio Groningen-Assen 2030

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De Regio Groningen-Assen is een samenwerkingsverband tussen twaalf gemeenten en twee provincies. De afgelopen jaren heeft deze Regio een ruimtelijke en economische visie voor het gebied ontwikkeld. Ook is de Regio Groningen-Assen als nationaal stedelijk netwerk betiteld. De visie wordt uitgevoerd met zeven ontwerpopgaven en vijf regionale projecten. Jaarlijks wordt de voortgang van deze ontwerpopgaven en regionale projecten aan de stuurgroep gerapporteerd. De informatie in deze voortgangsrapportage is afkomstig van de voor de uitvoering verantwoordelijke deelnemers.

In september 2005 is de eerste voortgangsrapportage van de Regio Groningen-Assen 2030 gepresenteerd. De voortgangsrapportage 2007 is de derde op rij en gaat op de ingeslagen weg verder.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Ruimte en infrastructuur
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Opendata
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Opendata opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/