https://data.groningen.nl/dataset/verwachte-milieueffecten-baanverlenging-eelde

Verwachte milieueffecten baanverlenging Eelde

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Groningen Airport Eelde (GAE) wil de hoofdbaan verlengen. Baanverlenging is nodig om de regionale economische betekenis van de luchthaven te versterken en op termijn het luchthavenbedrijf rendabel te maken. De beslissing op bezwaar inzake het aanwijzingsbesluit van de Ministers van V&W en VROM dat de aanleg van de verlengde baan mogelijk moet maken is in december 2003 op onderdelen door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd. Als onderbouwing voor een nieuw op te stellen beslissing op bezwaar zijn geactualiseerde berekeningen uitgevoerd en is een update van de milieu-informatie gemaakt.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Luchtvaart
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/