https://data.groningen.nl/dataset/uit-de-bijstand

Uit de bijstand

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal:

  1. Wat is het bereik van trajectactiviteiten onder cliënten?
  2. Wat is de uitstroombestemming van (ex-)trajectdeelnemers die uitgestroomd zijn uit de bijstand?
  3. Wat zijn de uitstroomresultaten van trajectactiviteiten?
  4. Welke factoren zijn van invloed op uitstroom van (ex-)trajectdeelnemers uit de bijstand

Het onderzoek heeft voornamelijk betrekking op de jaren 2001 en 2002. Het onderzoek kent twee delen: een bestandsanalyse van het totale bestand met bijstandsgerechtigden en een telefonische enquête onder (ex-)trajectdeelnemers.

De telefonische enquête is gehouden onder twee groepen deelnemers aan trajectactiviteiten: degenen die zijn uitgestroomd (uitgestroomden) en degenen die niet zijn uitgestroomd (blijvers).

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Sociale zekerheid
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/