https://data.groningen.nl/dataset/tussen-wadden-wierden-een-wereld-te-winnen

Tussen Wadden & Wierden…een wereld te winnen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Dit rapport zet de kansen en knelpunten in de economische structuur voor het Noorden en Overijssel op een rijtje. Het benutten van kansen staat daarbij centraal. Dat is tevens het huidige uitgangspunt van de landelijke overheid, die in de nota s Ruimte en Pieken in de Delta afscheid heeft genomen van het denken in achterstanden.

Het rapport concentreert zich vooral op kennisintensieve economische activiteiten, want ook dat sluit aan op de speerpunten van de landelijke overheid. De raakvlakken tussen de sterke bedrijfstakken in de economische structuur van het Noorden en Overijssel vormen het belangrijkste uitgangspunt. Concreet zullen we een selectie van drie kennisclusters bespreken, twee in het Noorden (Duurzaamheid en Gezonder Leven) en een in Overijssel (Materialen & Mechatronica). Aangetoond wordt dat het Noorden c.q. Overijssel goede bases zijn voor de verdere concentratie van de desbetreffende economische activiteiten. Door juist deze clusters te selecteren, willen we trachten om zoveel mogelijk concreet aan te haken bij zowel de landelijke beleidsfocus als bij de bestaande economische structuur.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Ondernemen
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/