https://data.groningen.nl/dataset/terug-van-buitenspel-evaluatie-armoedepact

Terug van buitenspel, evaluatie Armoedepact

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Dit onderzoek beschrijft de effecten van het Armoedepact voornamelijk vanuit de optiek van een aantal bij het pact betrokken instellingen. De opbouw heeft een vergelijkbare thematische structuur als die van het Armoedepact zelf: Per thema worden de effecten beschreven die de bijbehorende gemaakte afspraken vooralsnog hebben opgeleverd. Er is gekozen voor een kwalitatieve aanpak voor de evaluatie van dit project. Door middel van interviews worden de effecten van de gemaakte afspraken in kaart gebracht. Ook wordt aangegeven wat eventueel nog ontbreekt en wordt gekeken hoe aan die aanvullingen vorm kan worden gegeven.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Sociale zekerheid
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/