https://data.groningen.nl/dataset/te-veel-problemen-onder-een-dak-een-quickscan-naar-multi-probleemgezinnen

Te veel problemen onder een dak, een quickscan naar multi-probleemgezinnen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Doelstelling van deze quickscan is het bieden van inzicht in het aantal multi-probleemgezinnen in de stad Groningen en de aanpak van de problemen waarmee deze gezinnen kampen. De quickscan start met het geven van een werkdefinitie van multi-probleemgezinnen naar aanleiding van een literatuurstudie.

Vervolgens wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

– Wat is de omvang van het aantal multi-probleemgezinnen in de stad Groningen? – Met welke problemen kampen multi-probleemgezinnen in de stad Groningen? – Wat is het hulpverleningsaanbod voor multi-probleemgezinnen in de stad Groningen? – Welke deficiënties (zowel methodisch, organisatorisch als in capaciteit) vertoont het hulpverleningsaanbod? – Welke oplossingen zijn er te geven om tot een adequate vorm van hulpverlening aan multi-probleemgezinnen te komen?

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Gezin en kinderen
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/