https://data.groningen.nl/dataset/stal-je-fiets-op-z-n-gronings

Stal je fiets op z’n Gronings

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De grote aantallen los gestalde fietsen is aanleiding geweest tot het starten van het project stadfietsen. Het project bestaat uit drie fases. De eerste fase is het uitbreiden van fietsenklemmen in de binnenstad op locaties waar momenteel ruimte voor is. De tweede fase is het communiceren vanuit de gemeente richting de stadjers (stadjers zijn inwoners van Groningen) over hun fietsparkeergedrag. De derde fase is maatregelen treffen om het fietsparkeerprobleem beheersbaar te maken. Het effect dat deze maatregelen hebben op de binnenstad en de stadjers is in dit rapport uitgewerkt.

Downloadbare bestanden (1)

Stal je fiets op z’n Gronings, 2007

De grote aantallen los gestalde fietsen is aanleiding geweest tot het starten van het project stadfietsen. Het project bestaat uit drie fases. De eerste fase is het uitbreiden van fietsenklemmen in de binnenstad op locaties waar momenteel ruimte voor is. De tweede fase is het communiceren vanuit de gemeente richting de stadjers (stadjers zijn inwoners van Groningen) over hun fietsparkeergedrag. De derde fase is maatregelen treffen om het fietsparkeerprobleem beheersbaar te maken. Het effect dat deze maatregelen hebben op de binnenstad en de stadjers is in dit rapport uitgewerkt.

De maatregelen die zijn getroffen om het fietsparkeerprobleem aan te pakken zijn; het neerleggen van rode lopers, het plaatsen van spitsrekken en het gratis stellen van de bewaakte rijwielstallingen. In totaal zijn vier stallingen in de binnenstad gratis, worden er 123 spitsrekken en dertien rode lopers geplaatst.

Auteur: NHTV, internationale hogeschool Breda, T. van Erve

Opdrachtgever: gem. Groningen, Ruimtelijke Ordening / Economische Zaken

PDF http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Weg
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/