https://data.groningen.nl/dataset/sociale-contacten-gemeente-groningen

Sociale contacten gemeente Groningen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Inhoud: Percentage inwoners dat vindt dat ze voldoende sociale contacten hebben naar soort contact, per buurt en wijk, tot en met 2020

Beperkingen: is op basis van enquêtes, afgeronde percentages

Updatefrequentie: om het jaar

Bron: OIS Groningen, wijkenquete

Webservices (1)

Gemeente Groningen, sociale contacten

Percentage van de inwoners dan vindt dat ze voldoende sociale contacten heeft, naar soort contact en wijk, bron: enquête leefbaarheid gemeente Groningen.

Onbekend http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Zorg en gezondheid

Contactgegevens

Naam
Team OpenData Groningen
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team OpenData Groningen opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
Groningen.DexCat.nl https://groningen.dexcat.nl