https://data.groningen.nl/dataset/prognose-van-het-klantenbestand-van-de-dienst-sozawe-2010

Prognose van het klantenbestand van de dienst SOZAWE, 2010

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De inzet van dit rapport is om het jaar 2010 de maat te nemen. De dienst SOZAWE van de gemeente Groningen wil namelijk weten hoeveel en welke typen klanten zij heeft in 2010. Het probleem daarbij is dat de dienst niet beschikt over een meetlat. Dat maakt het moeilijk om de omvang van de klantpopulatie te bepalen. De dienst heeft aan Bureau Onderzoek gevraagd om, waar mogelijk gebruikmakend van bestaande gegevens en methoden, een berekening te maken van het toekomstige klantenbestand. Onder andere op basis van deze informatie wil de dienst SOZAWE anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Immers met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Bijstand is de financiering van de bijstandsuitkering bij de gemeente Groningen komen te liggen. De dienst SOZAWE heeft er daarom alle belang bij dat zoveel mogelijk burgers zelf in hun inkomen voorzien. Om instroom van bijstandsgerechtigden te verminderen en uitstroom te bevorderen voert de dienst een actief reintegratiebeleid onder de noemer “Werken, meedoen en erbij horen”. De dienst heeft behoefte aan een doorkijk naar de toekomst van 2010 om de reintegratiemiddelen zo efficient mogelijk in te zetten.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Sociale zekerheid
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Directie Informatie & Services - Onderzoek, Informatie & Statistiek
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/