https://data.groningen.nl/dataset/orientatie-geluidsoverlast

Orientatie geluidsoverlast

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De rapportage is onderdeel van de tweejaarlijkse enquête over leefbaarheid en veiligheid en behandelt de resultaten van een aantal vragen over geluidsoverlast, die in 2010 aan de enquête zijn toegevoegd. De gemeente is vanwege Europese regelgeving verplicht te rapporteren over geluidsbelasting. In het bijzonder over geluid van wegverkeer, spoorverkeer en industrie. Zo worden er zogenaamde geluidsbelastingskaarten gemaakt, waarbij het om feitelijke geluidsniveaus (decibellen) gaat. Geluid wordt niet alleen gemaakt, maar ook gehoord. De beleving van de ‘ontvanger’ is bij het bepalen van last misschien nog wel belangrijker dan het aantal decibellen. Daarom hebben we vragen over geluidsoverlast aan de inwoners van de gemeente voorgelegd. Daarmee vormt dit onderzoek een eerste oriëntatie op soorten geluidsoverlast, de verhouding daartussen en de spreiding ervan.

Vragen zijn:

  1. Waar zitten geluidsproblemen in Groningen?
  2. Om wat voor geluid gaat het?
  3. Hoe ernstig zijn de geluidsproblemen (hoeveel mensen)?
  4. Hoe groot is het aandeel van geluidsoverlast van wegverkeer en spoorverkeer ten opzichte van andere vormen van geluidsoverlast, zoals buren, horeca, evenementen?

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Geluid, Organisatie en beleid
Updatefrequentie van de data
Onregelmatig

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Directie Informatie & Services - Onderzoek, Informatie & Statistiek
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/