https://data.groningen.nl/dataset/organisatie-in-de-buurt-over-club-en-buurthuizen

Organisatie in de buurt, over club- en buurthuizen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Enquête leefbaarheid en veiligheid, special over club- en buurthuizen. De enquête wordt iedere twee jaar gehouden in het kader van het Grote Stedenbeleid (GSB). Een van de doelstellingen van dit landelijke beleid is het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in grote steden. Het monitoren van de leefbaarheids- en veiligheidsbeleving is een van de instrumenten om na te gaan of deze doelstelling wordt bereikt. Maar ook als onderlegger voor het gemeentelijk beleid is deze monitor van belang. De uitkomsten zijn regelmatig aanleiding voor beleidswijzigingen of aanpassingen op stads-, wijk- en/of buurtniveau.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Organisatie en beleid
Updatefrequentie van de data
Tweejaarlijks

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Directie Informatie & Services - Onderzoek, Informatie & Statistiek
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/