https://data.groningen.nl/dataset/ongebruikte-rechten-aard-en-omvang-van-niet-gebruik-van-regelingen-door-minima

Ongebruikte rechten, aard en omvang van niet-gebruik van regelingen door minima

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De gemeente Groningen wil armoede en sociale uitsluiting voorkomen en bestrijden. In het Groninger Armoedepact werken gemeente en tal van organisaties hier samen aan. Een belangrijk element is het bevorderen van het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. De evaluatie van het Armoedepact liet zien dat er meer aandacht nodig is voor minima die niet op de hoogte zijn van deze regelingen. Met dit onderzoek proberen we aanknopingspunten te vinden voor het vergroten van de bekendheid bij de doelgroepen met de voor hen geldende regelingen. Daarvoor hebben we een bestandsanalyse uitgevoerd en een enquete gehouden onder minima.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Sociale zekerheid
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Directie Informatie & Services - Onderzoek, Informatie & Statistiek
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/