https://data.groningen.nl/dataset/onderzoek-naar-communicatiedienstverlening-van-nederlandse-gemeenten

Onderzoek naar communicatiedienstverlening van Nederlandse gemeenten

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

In dit onderzoek zijn er 100 van de 476 Nederlandse gemeenten getoetst op communicatiedienstverlening. Hierbij is gekeken naar grote, middelgrote en kleinere gemeenten.

Aan de hand van een drietal cases is er getoetst op de communicatie via telefoon, website en e-mail. Daarnaast is er steekproefsgewijs baliebezoek geweest. Hieruit is de uniformiteit vastgesteld van de communicatie van de Nederlandse gemeenten. De cases bestaan uit informatieaanvragen over bouwvergunning, kapvergunning en verhuizing.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Gemeenten
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Opendata
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Opendata opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/