https://data.groningen.nl/dataset/onderzoek-lokale-lasten

Onderzoek Lokale lasten

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

In dit onderzoek wordt een overzicht geschetst van de door de gemeente Groningen gehanteerde belastingen en heffingen. Verder komen er diverse aspecten aan de orde die een rol spelen bij de politieke besluitvorming door de raad. Doel van het onderzoek was om de gemeenteraad inzicht te bieden in de betreffende aspecten en de diverse afwegingen die daaromtrent gemaakt kunnen worden ten behoeve van het politieke debat.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Gemeenten
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/