https://data.groningen.nl/dataset/ondernemersvriendelijk-aanbesteden-noord-nederland-2013

Ondernemersvriendelijk aanbesteden Noord-Nederland 2013

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Recent is de beleidsanalyse ‘Ondernemersvriendelijk aanbesteden Noord-Nederland’ van VNO-NCW Noord, MKB Nederland en Bouwend Nederland regio Noord gepubliceerd. In deze beleidsanalyse is onderzoek gedaan naar de ondernemersvriendelijkheid van aanbesteden in Noord-Nederland. Bij dit onderzoek zijn de Provincies Groningen, Friesland en Drenthe, 62 gemeenten uit deze provincies, de vijf waterschappen en 12 scholen/kennisinstellingen betrokken.

Het onderzoek komt voort uit het Actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden, dit is gericht op het regionaal MKB. De gemeente Groningen wordt genoemd als goed voorbeeld van: “… duidelijk en goed vindbaar beleid…”. Aan de andere kant horen wij ook bij de twee-derde meerderheid die de nieuwe aanbestedingswet nog in het inkoopbeleid moet vormgeven. Een project waarmee we al gestart zijn en waarin wij eveneens recht doen aan de algemene aanbeveling uit het rapport. Namelijk in het inkoopbeleid duidelijk omschrijven hoe we omgaan met onderwerpen als: marktbenadering, social return, stimuleren van lokale of regionale economie en duurzaamheid.

Voor de duidelijkheid, we werken aan de aanpassing van ons beleid en we voeren de Aanbestedingswet 2012, welke sinds 1 april 2013 in werking is getreden, volledig uit.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Economie
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/