https://data.groningen.nl/dataset/nieuwbouw-verhuizingen-en-segregatie

Nieuwbouw, verhuizingen en segregatie

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

In de periode 2010-2020 moeten in Nederland nog zo’n 800.000 woningen worden gebouwd. Enerzijds om het groeiende aantal huishoudens (naar verwachting +570.000) te kunnen huisvesten, anderzijds om verouderde woningen te vervangen. De bouw van deze nieuwe woningen brengt allerlei verhuisstromen op gang, die effecten kunnen hebben op de bevolkingssamenstelling in bestaande wijken.

Opmerkelijk genoeg is niet eerder onderzocht wat deze verhuisstromen voor effect hebben op bijvoorbeeld de concentratie van allochtone huishoudens en op de segregatie van lage-inkomensgroepen in achterstandswijken.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Huisvesting
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/