https://data.groningen.nl/dataset/netwerkanalyse-regio-groningen-assen-2030

Netwerkanalyse Regio Groningen-Assen 2030

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De Regio Groningen-Assen is van belang voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het Noorden en van Nederland. Ook op internationaal niveau heeft de regio een belangrijke functie. Mede daarom is de Regio Groningen-Assen in de Nota Ruimte aangemerkt als nationaal stedelijk netwerk (NSN).

Bereikbaarheid van en binnen het NSN Groningen-Assen is van essentieel belang voor economische ontwikkeling. De Nota Mobiliteit geeft aan dat de bereikbaarheidsproblemen juist het grootst zijn rond de stedelijke netwerken. Samen met het rijk en betrokkenen (waaronder marktpartijen) heeft de regio een netwerkanalyse uitgevoerd om te komen tot een maatregelpakket dat een optimale bijdrage levert aan de deur-tot-deur bereikbaarheid. Het gaat om een integrale aanpak van vervoer (auto, openbaar vervoer, fiets en goederenvervoer).

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Economie, Ruimte en infrastructuur
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Opendata
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Opendata opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/